Adresas - Kuršių g. 7,
LT-48107 Kaunas
Telefonas - +370 37 744364
Faksas - +370 37 999246
E-paštas - info@geotaskas.lt
Kodas - 301173570
PVM kodas - LT100004197216
Kaip mus rasti

Viešieji pirkimai

• Viešųjų pirkimų dokumentacijos, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, rengimas (mažos vertės, supaprastinti, atviri pirkimai, derybos ir kt.): konkurso sąlygų rengimas, jų derinimas su atsakingomis institucijomis, konkurso skelbimo dokumentų rengimas, pagalba vertinant pasiūlymus, atsakymų į užklausas, skundus ir pretenzijas rengimas, sutarčių su konkurso nugalėtojais rengimas ir derinimas.

• Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais bus atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų, perkančiųjų organizacijų pirkimo taisyklių ir konkrečių finansavimo šaltinių pirkimų taisyklių (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 150 patvirtintos „Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1K-189 patvirtintos „Pirkimų taisyklės „Pirkimų taisyklės Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramos gavėjams“ ir kt.).


2014-2020 m. ES paramos periodu pagalba vykdant pirkimus teikiama vadovaujantis atitinkamą laikotarpį reglamentuojančiais teisės aktais.