Adresas - Kuršių g. 7,
LT-48107 Kaunas
Telefonas - +370 37 744364
Faksas - +370 37 999246
E-paštas - info@geotaskas.lt
Kodas - 301173570
PVM kodas - LT100004197216
Kaip mus rasti

Projektų viešinimas

UAB „Geotaškas“ teikia projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis, viešinimo paslaugas. Projektų viešinimo paslaugos apima:
• Informacinių pranešimų rengimą ir išplatinimą.
• Lipdukų, lankstinukų gamybą.
• Viešinimo stendų ir atminimo lentų gamybą.
• Viešinimo renginių organizavimą.

Projektų viešinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 patvirtintomis „Informavimo apie kaimo plėtros 2007-2013 m. programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. lapkričio 10 d įsakymu Nr. 1K–339 patvirtintomis „Informacijos apie Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus viešinimo taisyklėmis“, EK Reglamentu 1828/2006.
2014-2020 m. periodu projektų viešinimas vykdomas pagal atitinkamo periodo taisykles.