Adresas - Kuršių g. 7,
LT-48107 Kaunas
Telefonas - +370 37 744364
Faksas - +370 37 999246
E-paštas - info@geotaskas.lt
Kodas - 301173570
PVM kodas - LT100004197216
Kaip mus rasti ยป

Verslo planai

2007-2013 m. periodu UAB „Geotaškas“ rengė verslo planus finansinei negražintinai paramai bei paskoloms iš kredito įstaigų gauti. Įmonė yra parengusi eilę verslo planų pagal:
• Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos 1.3 priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, 1.6 priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, 1.7 priemonę „Miškų ekonominės vertės didinimas“, 2.3 priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, 3.3 priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Lyderis LT“.
Rengiant dokumentaciją, griežtai laikomasi reikalavimų:
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 3D-220 patvirtintas „Verslo plano finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos I krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemones reikalavimų aprašas“.
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-349 patvirtintas „Verslo plano finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones reikalavimų aprašas“.
• Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-188 patvirtintas „Verslo plano finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Ūkio ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimo aprašas“.

2014-2020 m. periodu rengiami verslo planai pagal atnaujintas priemones.

UAB „Geotaškas“ specialistai konsultuos jus ne tik finansiniais verslo vystymo idėjos klausimais, tačiau daugeliu atveju padės išspręsti techninius klausimus.
Įmonė turi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos akreditaciją verslo planų rengimui ir projektų administravimui (Nr. 0122).