Adresas - Kuršių g. 7,
LT-48107 Kaunas
Telefonas - +370 37 744364
Faksas - +370 37 999246
E-paštas - info@geotaskas.lt
Kodas - 301173570
PVM kodas - LT100004197216
Kaip mus rasti

Projektavimas

UAB „Geotaškas“, bendradarbiaudama su partneriais, gali pasiūlyti hidrotechnikos, melioracijos, vietinės reikšmės kelių, visuomeninės paskirties statinių ir kitų statinių projektavimo paslaugas.
Hidrotechnikos statinių techninis projektas – numatytų statyti hidrotechnikos statinių projekto etapas, parengiamas kaip vientisas dokumentas, kuriame pateikiami pagrindiniai techniniai sprendiniai, ekonominės charakteristikos, statybos darbų kiekių žiniaraščiai, statybos kainos skaičiavimai, skaičiavimai melioracijos statinių parametrams nustatyti, kiti reikalingi projektiniai sprendiniai tokios sudėties, kad ji būtų pakankama techninio projekto paskirčiai įgyvendinti. Hidrotechnikos statinių projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais statinių rengimo dokumentais ir statinių projektavimo darbų rangos sutartimi.
Melioracijos statinių techninis projektas – numatytų statyti melioracijos statinių projekto etapas, parengiamas kaip vientisas dokumentas, kuriame pateikiami pagrindiniai techniniai sprendiniai, ekonominės charakteristikos, statybos darbų kiekių žiniaraščiai, statybos kainos skaičiavimai, skaičiavimai melioracijos statinių parametrams nustatyti, kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas, skaičiavimai, brėžiniai) tokios sudėties, kad ji būtų pakankama techninio projekto paskirčiai įgyvendinti. Melioracijos statinių projektas rengiamas vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais melioracijos statinių rengimo dokumentais ir melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartimi.