Adresas - Kuršių g. 7,
LT-48107 Kaunas
Telefonas - +370 37 744364
Faksas - +370 37 999246
E-paštas - info@geotaskas.lt
Kodas - 301173570
PVM kodas - LT100004197216
Kaip mus rasti

Paraiškos

UAB „Geotaškas“ specialistai teikia paraiškų įvairiems finansavimo šaltiniams rengimo paslaugas. Rengiamos paraiškos pagal įvairias 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemones, kitus finansavimo šaltinius. Esant poreikiui, įmonės specialistai atlieka įvairaus tipo ir mąsto sociologinius tyrimus.
Įmonės specialistai parengia paraišką, sukomplektuoja reikiamus priedus ir drauge su užsakovu (arba pagal įgaliojimą) pateikia paraišką atsakingoms agentūroms. UAB „Geotaškas“ specialistai kontroliuoja visą paraiškos vertinimo procedūrą, informuoja pareiškėją apie vertinimo stadiją, reikalui esant agentūrai operatyviai teikia paaiškinimus ir papildymus. Šis procesas trunka iki paramos skyrimo bei sutarties pasirašymo tarp pareiškėjo ir atsakingų institucijų.

2014-2020 m. periodu rengiamos paraiškos pagal atnaujintas priemones.