Adresas - Kuršių g. 7,
LT-48107 Kaunas
Telefonas - +370 37 744364
Faksas - +370 37 999246
E-paštas - info@geotaskas.lt
Kodas - 301173570
PVM kodas - LT100004197216
Kaip mus rasti

Poveikio aplinkai vertinimas

UAB „Geotaškas“ teikia planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentacijos rengimo ir suderinimo paslaugas. Poveikio aplinkai vertinimas – tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atsakinga institucija, priimanti sprendimą dėl veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą tos veiklos poveikį aplinkai ir šio poveikio sumažinimo galimybes bei būtų susipažinusi su visuomenės nuomone. UAB „Geotaškas“ teikia šias paslaugas: atranką atliekančiai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai) pateikia informaciją, apibūdinančią planuojamą veiklą bei papildomą informaciją, jeigu to pareikalaujama, ir ją pilnai suderina. Taip pat, reikalui esant, atliekamas pilnas poveikio aplinkai vertinimas. Paslaugos teikiamos remiantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105).