Adresas - Kuršių g. 7,
LT-48107 Kaunas
Telefonas - +370 37 744364
Faksas - +370 37 999246
E-paštas - info@geotaskas.lt
Kodas - 301173570
PVM kodas - LT100004197216
Kaip mus rasti

Energetinio efektyvumo vertinimas

UAB „Geotaškas“ rengia pastatų energetinius auditus/investicinius projektus, kuriais siekiama įvertinti pastatų energetinio ūkio būklę bei nustatyti jo efektyvumo didinimo priemones. Projektai rengiami pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansinei paramai gauti priemones „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ ir „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ taip pat pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1213 patvirtintą „Daugiabučių namų modernizavimo programą“. Energetiniai auditai/investiciniai projektai rengiami remiantis 2008 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-184 patvirtina „Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika“. Įmonė taip pat gali pasiūlyti pastatų šilumos nuostolių tyrimus termovizoriumi.

2014-2020 m. ES paramos periodu energetiniai auditai rengiami vadovaujantis atitinkamą laikotarpį reglamentuojančiais teisės aktais.