Adresas - Kuršių g. 7,
LT-48107 Kaunas
Telefonas - +370 37 744364
Faksas - +370 37 999246
E-paštas - info@geotaskas.lt
Kodas - 301173570
PVM kodas - LT100004197216
Kaip mus rasti

Projektų administravimas (valdymas)

UAB „Geotaškas“ teikia projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis, administravimo (įgyvendinimo) paslaugas. Projektų administravimo paslaugos:

• Tarpinių ir galutinių ataskaitų, mokėjimo prašymų rengimas.
• Bendravimas su atsakingomis institucijomis.
• Paramos sutarčių keitimų derinimas.
• Konsultacijos buhalterinės apskaitos klausimais.
• Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas.
• Sutarčių rengimas.

Projektų administravimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 patvirtintomis "2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėmis", 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 patvirtintomis "Lietuvos kaimo plėtros plano 2014–2020 m. programos administravimo taisyklėmis", "Projektų, finansuojamų pagal Europos Ekonominės Erdvės finansinį mechanizmą ir (arba) Norvegijos finansinį mechanizmą, administravimo ir finansavimo taisyklėmis", kitais teisės aktais.

Projektų administravimą (valdymą) vykdo sertifikuoti "Project Management Professional - PMP" (JAV projektų valdymo institutas) specialistai.