Adresas - Kuršių g. 7,
LT-48107 Kaunas
Telefonas - +370 37 744364
Faksas - +370 37 999246
E-paštas - info@geotaskas.lt
Kodas - 301173570
PVM kodas - LT100004197216
Kaip mus rasti

Apie įmonę

Šiandieninėje ypač gausioje Lietuvos konsultacinių ir inžinerinių paslaugų rinkoje UAB „Geotaškas“ teikiamos paslaugos išsiskiria kompleksiškumu. Rengiant projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių finansinei paramai gauti, dažnai iškyla ne tik specifinių finansinių, tačiau ir specifinių inžinerinių paslaugų poreikis. Didžioji dalis verslo planus bei galimybių studijas (investicinius projektus) rengiančių įmonių neturi inžinerinės pakraipos skyrių arba šių galimybės yra labai ribotos. Dėl šios priežasties minėtoms įmonėms tenka samdyti subrangovus, todėl išauga teikiamų paslaugų kaina, didėja jų atlikimo laikas, prastėja komunikacija su užsakovu ir galiausiai nukenčia teikiamų paslaugų kokybė.

UAB „Geotaškas“ siekia užsakovui suteikti pilną paslaugų paketą, pradedant pirminiais tyrimais, preliminariais techniniais sprendimais, projektavimo paslaugomis, baigiant paraiškų pildymu, investicinių projektų parengimu ir jų pilnu bei visapusišku įgyvendinimu. Tai leidžia pasiekti ilgametė darbuotojų patirtis ir aukšta įvairių krypčių kvalifikacija.

UAB „Geotaškas“ įkurta 2007 m., biuras veikia Kaune. Įmonės personalą sudaro kvalifikuoti specialistai, turintys ilgametę 7-10 metų ir didesnę patirtį konsultacinio verslo bei specifinėse inžinerijos srityse. Specialistai atestuoti inžinerinėms veikloms, projektų valdymui (Project Management Professional PMP). Specialistų kvalifikaciją įrodo tai, kad dalis jų dirba vertintojais-ekspertais Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą administruojančių institucijų (VŠĮ Aplinkos projektų valdymo agentūra ir kt.) užsakymu.

Įmonė gali pasiūlyti įvairios finansinio bei techninio pobūdžio dokumentacijos, reikalingos investicijų pritraukimui bei jų įsisavinimui, parengimo paslaugas, projektų valdymo paslaugas, projektavimo paslaugas.

UAB „Geotaškas“ teikia konsultacines paslaugas: Verslo planų, galimybių studijų/investicinių projektų, paraiškų rengimas finansinei paramai ir kreditavimui gauti; Strateginių planų rengimas; Projektų administravimas (valdymas); Projektų viešinimas; Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas ir valdymas; Konsultacijos.

Įmonėje taip pat teikiamos šios inžinerinės paslaugos: Pastatų energetinio ūkio efektyvumo vertinimas; Projektavimas; Planuojamos ūkinės veikios poveikio aplinkai vertinimo procedūrų (PŪV PAV) atlikimas; Projektavimo valdymo paslaugos.

Įmonė dirba visoje Lietuvoje, tarp jos klientų yra 35 savivaldybių administracijos, daugybė biudžetinių įstaigų (komunalinio ūkio, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinių paslaugų ir kt.), įmonės, ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės, melioracijos statinių naudotojų asociacijos.

2007-2013 m. įmonė parengė 259 projektus ES paramai ir kitam finansavimui gauti, kurių vertė virš 125 mln. EUR. 2007-2013 m. įmonė įgyvendino (administravo) 121 projektą, kurių vertė virš 73 mln. EUR.

Įmonės misija – naujos kartos kompleksinės konsultacinės ir inžinerinės paslaugos vienoje vietoje.